HomeThế giớiĐánh nhân viên vì bị yêu cầu ngồi giãn cách